กาศการตรวจประเมินการจัดการศึกษาในระบบทางไกล

ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินการจัดการศึกษาในระบบทางไกลหรือวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี สมบุญธรรม พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทย์ศาสตร์ และสำนักงานวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 1 วิทยาเขตวัชรพล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.