แสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาเวสเทิร์น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561