งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยและออกบูธนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิรินรัตน์ พะเนตรรัมย์ นิสิตปีที่ 1 ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "Safety Youth Brand Ambassador 2018"