เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมจัดงาน "เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์" ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยคณะได้นำเสนอฐาน แสง เสียง ความร้อนและนักผจญเพลิง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้