วันมหิดล ปีการศึกษา 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ปีการศึกษา 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้นำวางพวงมาลา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ในวันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 ณ หอนิทรรศการ อาคารเภสัชศาสตร์