กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ปีการศึกษา 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี นำนิสิตเข้าร่วมแข่งขันกีฬานิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 ในการนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ อันดับ 1 กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์" และแสดงความยินดีกับ นายศิริศักดิ์ ไข่กระโทก นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้รับเลือกให้เป็น "เดือนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น" วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562