การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วม การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ทักษะพัฒนาบุคลิกภาพฯ ซึ่งตัวแทนนิสิต นายอัครอน สำเซ็ง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวทีกลาง ฮอลล์ 101-102 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร