แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณาจารย์และนิสิตร่วมโครงการดังกล่าว