งานเลี้ยงบายเนียร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดงานบายเนียร์ในธีมงาน “White Night Party” เพื่อเลี้ยงอำลาและร่วมแสดงความยินดีที่ใกล้สำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ พื้นที่อาคารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพกร อุตสาหะนันท์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน รวมทั้งคณาจารย์และน้อง ๆ นิสิตร่วมแสดงความยินดี