เข้าร่วมโครงการปันน้ำใจให้น้องผู้ยากไร้ ปี 3

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการปันน้ำใจให้น้องผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโครงการโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐชฏา ฤาแรง คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ในวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านมรข่า ตำบลหนองลู อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี