ประชุมอนุประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร (วัชรพล) ได้จัดการประชุมอนุประชาสัมพันธ์และรับสมัคร เพื่อหารือและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 1 ตึกพยาบาลศาสตร์ โดยมีหลายๆส่วนงานเข้าร่วม และส่วนงานที่วิทยาเขตกาญจนบุรีก็ได้ร่วมคอนเฟอเรนซ์ด้วย