ราชพฤกษ์รำลึกพรคุณครู ปีการศึกษา2563

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมงานราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563