พิธีมอบเสื้อกาวน์ 2563

เนื่องในวาระที่นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จะเริ่มฝึกทักษะการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม

ฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์

จึงได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ขึ้น ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อให้นิสิตใช้ในการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม

ในการนี้ยังได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมงานเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของนิสิตและเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จอีกขั้นของนิสิต