พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 วิทยาเขตบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนางสาวมยุรี  แก้วเพ็ชรมะดัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี วิทยาเขตบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โดมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์