ราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู 62

สำนักกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องนิทรรศการ ในวันที่ 5 กันยายน 2562