แห่เทียนพรรษา 62

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประกวดขบวนประเภทความคิดสร้างสรรค์ (เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10) โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2