ลอยกระทง 61

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561