ราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู 61

สำนักกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ร่วมกับสโมสรนิสิตจัดกิจกรรมราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเภสัชศาสตร์