พิธีเทียน 61 กาญจนบุรี

ในวันที่ 29 กันยายน 2561 สำนักกิจการนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมพิธีเทียนสู่ขวัญน้องใหม่  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น