รับน้อง 61 กาญจนบุรี

ในวันที่ 29 กันยายน 2561 สำนักกิจการนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ผูกไมตรีราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น