เขี้ยวสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

โครงการเขี้ยวสัมพันธ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ทั้ง 13 สถาบัน ได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ทำความรู้จักและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

โดยในครั้งนี้สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพโครงการ