พิธีไหว้ครู และพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 4 2561

พิธีรำลึกพระคุณครู และพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์ รุ่น 4

23 สิงหาคม 2561