Bye' Nior 2018

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ส่วนงานกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดงาน Bye' Nior ขึ้น ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง ซึ่งคำว่า BํYE' NIOR มาจากคำว่า GOODBYE SENIOR เป็นประเพณีที่นิสิตรุ่นน้องจัดขึ้นให้นิสิตรุ่นพี่ เพื่อเป็นการร่วมเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย