กิจกรรมอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ(ผู้อนุญาต) รุ่นที่2