โครงการวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย โดยได้เกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  สุขสม เป็นประธานในพิธี