วันมหิดล ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2563 ร่วมกับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  พร้อมทั้งร่วมบริจาคโลหิต