โครงการ การใช้ยาอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

โครงการบริการวิชาการ

การใช้ยาอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

ณ โรงเรียนฤทธิยะยะวรรณาลัย

วันที่ 20 มกราคม 2563