พิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลสระลงเรือ

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี นำนิสิตร่วมงานพิธีเปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในการแสดงชุด “มโหรีอีสาน สืบสานตำนานศิลป์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยยาง โดยได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาในครั้งนี้