ออกหน่วย ตรวจ ให้ความรู้ชุมชน วันมหิดล 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ส่วนงานบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการออกหน่วย ตรวจ ให้ความรู้ชุมชน "วันมหิดล"

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรำลึกถึงเกียรติคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

และเพื่อให้บริการตรวจ และให้ความรู้ เกี่ยวกับทันตสุขภาพในช่องปากฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ชุมชนริมคลองหนองระแหง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร