นิสิตปริญญาเอกได้มาสอบปลายภาคใกล้เทศกาลสงกรานต์

เมื่อนิสิตปริญญาเอกได้มาสอบปลายภาคใกล้เทศกาลสงกรานต์ก็ได้ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี