ใส่ใจวัฒนธรรม "ประเพณีสงกรานต์"

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทย ใส่ใจวัฒนธรรม "ประเพณีสงกรานต์" ขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ หอพระมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น