ได้รับเชิญจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.นพดล พันธุ์พานิช รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับเชิญจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเครือข่ายพันธมิตร และการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ร่วมประชุมประมาณ 200 กว่าคน