ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง "กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา" ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี