วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่12 มกราคม 2562  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2562 โดยมีนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันเด็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางและสนางช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอกิต ภายในงานเต็มไปด้วยความสุขของผู้ให้และเด็กๆผู้รับ