กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2561 (กาญจนบุรี)

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดโครงการวันมหิดล ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเภสัชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ และนิสิต คณะต่างๆ เข้าร่วมถวายบังคม และร่วมร้องเพลงเทิดพระบิดา เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย