โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 61 กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561