โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ที่ว่าการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561