โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี เข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561