บรรยากาศการรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

บรรยากาศการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561