ถวายเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัย

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ถวายแด่วัดแจ้งลำหิน ลำลูกกา ปทุมธานีนำโดย ท่านผู้รับใบอนุญาต

ดร.แสงศรี จิยะจันทน์ เป็นประธานฯวันที่ 24 กรกฏาคม 2561