ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตัวแทนคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ขับร้องเพลง ณวันที่ 18 กรกฏาคม 2561