งานเลี้ยงบายเนียร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดงานบายเนียร์ในธีมงาน “BOHEMIAN” เพื่อเลี้ยงอำลาและร่วมแสดงความยินดีที่ใกล้สำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันพุธ ที่ 28 เมษายน 2561 ณ พื้นที่อาคารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน รวมทั้งคณาจารย์และน้อง ๆ นิิสิตร่วมแสดงความยินดี