กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีกิจกรรมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มีการละเล่นพื้นบ้านจากนิสิตคณะต่างๆ และร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อาจารย์ ทั้งยังร่วมเถลิงศกเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน พร้อมกับรับประทานอาหารร่วมกัน