แสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาเวสเทิร์น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมพุทธมณฑล ในวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560