ฮีโร่โชว์ของ ขอบคุณโตโยต้า สุพรรณบุรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฮีโร่โชว์ของ ณ บริษัทโตโยต้าสุพรรณบุรี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เพื่อโชว์การแสดงและความสามารถ โดยการแสดงของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย