กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ผูกไมตรีราชพฤกษ์

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ผูกไมตรีราชพฤกษ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งนำไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น