อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ปีการศึกษา 2561/2

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล