วันมหิดล 2562

ส่วนงานบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ ให้ความรู้ทันตสุขภาพแก่ชุมชน วันมหิดล

ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (หมู่บ้านสถาพร) และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (บ้านฟ้ารังสิต) จ.ปทุมธานี