วันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 12 ปี

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 12 ปี

ทางคณะฯ ได้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมงานปีใหม่ มีการจับสลากแลกของขวัญ และมอบรางวัลพิเศษมากมายตลอดงาน