วันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 11 ปี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 11 ปี

ทางคณะฯได้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า และจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ

และนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตในช่วงที่ผ่านมา